Kontaktní e-mail:
Adresa VIAGNOSTICS s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1

Vítejte na stránkach společnosti

VIAGNOSTICS s.r.o. je mladá dynamická obchodní společnost specializující se na poskytování služeb a činností v oblasti dopravy, energetiky, integrovaných ICT řešení a transportních systémů pro dopravu a problematiky EU.

Rozsahem a kvalitou poskytovaných činností a služeb se společnost VIAGNOSTICS s.r.o. může směle zařadit mezi vedoucí dodavatelské, realizační, poradenské a konzultační firmy ve svých hlavních oborech podnikání nejen v České republice ale i také na Slovensku. K tomu napomáhá kvalitní technické vybavení a zázemí, značné profesní znalostí dané problematiky, dlouholeté zkušenosti a v neposlední řadě aktivní obchodní činnost pro uspokojování potřeb stávajících a nových klientů a obchodních partnerů.

Společnost VIAGNOSTICS s.r.o. se podílí ve spolupráci s renovovanými firmami na řešení složitých zakázek pro státní a soukromou sféru, nabízí developerům kvalitní technicko - ekonomické řešení projektů a vychází vstříc požadavkům investiční sféry na celkové efektivní uspořádání. Společnost VIAGNOSTICS s.r.o. disponuje integrovanou politiku kvality, environmentu, bezpečnosti ochrany zdraví a bezpečnosti informací. Značná pozornost je věnována dalšímu komplexnímu vzdělávání svých zaměstnanců a spolupracovníků firmy.